logo.jpg
Lokalna poreska administracija
Opština Ruma
Dobrodošli na početnu stranicu Internet aplikacije za pregled i podnošenje poreskih prijava za poreske oblike za koje je nadležna lokalna samouprava.
Prijavite se na sistem unoseći svoje korisničko ime i lozinku u odgovarajuća polja na desnoj strani.
Korisnik
Lozinka
Opština
Ruma
 
Napomena: programski sistem razlikuje velika i mala slova, tj. KORISNIK nije isto što i Korisnik ili korisnik .
Korisnički servis

UPUTSTVO ZA DOBIJANJE KORISNIČKOG NALOGA I LOZINKE

· Zahtev za otvaranje korisničkog naloga može se podneti preko Interneta 'otvaranje korisničkog naloga'. Pregled statusa zahteva možete da proverite na stranici 'provera statusa registracije' (obavezno sačuvati identifikacioni broj prijave) .

· Korisnički nalog i lozinku za korišćenje on-line servisa obveznik ili lice koje on ovlasti, ISKLJUČIVO PREUZIMA NEPOSREDNO .
Ovlašćenje za fizičko lice mora biti overeno a ovlašćenje za pravno lice mora biti pečatirano i potpisano od strane ovlašćenog lica firme.

· Obveznik koji je dobio korisnički nalog i lozinku, u aplikaciji može sam da promeni lozinku. Ako obveznik zaboravi ili izgubi lozinku koju je dobio ili sam odredio promenom lozinke, mora doći isključivo u odeljenje u kome je izdat korisnički nalog i lozinka (lično ili ovlašćenom licu), kako bi mu bila izdata nova lozinka.

Novosti
15.08.2008

Dana 15.04.2008. otvoren je servis za podnošenje poreskih prijava preko Web-a.

Preuzimanja